اشتباه من ...

 

خطا از من است ، می دانم …


از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نعبد “

اما به دیگران هم دلسپرده ام


از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین “
اما به دیگران هم تکیه کرده ام


اما رهایم نکن
بیش از همیشه دلتنگم
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم …

/ 0 نظر / 19 بازدید