گوش کردن به فایل‌های صوتی به وسیلة Media Player ویندوز

شرکتMicrosoft نرم‌افزاری برای رقابت با RealPlayer روانة بازار کرده است. این نرم‌افزار Windows Media Player نام دارد و امکاناتStreaming هم دارد. شما می‌توانید از این نرم‌افزار برای گوش کردن به صوت‌های متنوع استفاده کنید. Media Player علاوه بر امکانات Streaming توانایی پخش فایل‌های MP3 و فایل‌های تصویری هم دارد. این برنامه از مجموعه برنامه‌های موجود در بستة نرم‌افزاری Internet Explorer می‌باشد و همراه با نصب Internet Explorer روی رایانة شما نصب می‌شود. ولی اگر مایل بودید این برنامه را از اینترنت download کنید آن را از سایت رسمی شرکت Microsoft تهیه کنید تا نسخه‌ای که دریافت می‌کنید جدیدترین نسخة این برنامه باشد.

 

 از سایت رسمی Media Player بازدید کنید.  

 

گوش کردن به فایل‌های صوتی به وسیلة Media Player ویندوز

مرورگر وب خود را راه‌اندازی کنید. در نوار آدرس مرورگر خود http://www.microsoft.com/windows/media player را تـایـپ نموده و کلید Enter را فشار دهید تا صفحة وب مربوط به برنامة Media Player به نمایش درآید. در قسمت Select Download گزینة Windows Media Player را انتخاب کنید.

  

 انتخاب نسخة برنامه Media Player  

 

گوش کردن به فایل‌های صوتی به وسیلة Media Player ویندوز

از میان گزینه‌های لیست شده نسخة مورد نظرتان را پیدا کنید و دکمة Download Now مربوط به آن نسخه را کلیک کنید.

   

 نصب فوری از وب  

 

گوش کردن به فایل‌های صوتی به وسیلة Media Player ویندوز

دکمة Open را کلیک کنید. این عمل موجب می‌شود به محض اتمام عمل download، برنامه نصب شود.

 

 تأیید شرایط نصب  

 

گوش کردن به فایل‌های صوتی به وسیلة Media Player ویندوز

برای شروع عمل نصب شرایطی را که شرکت Microsoft به منظور نصب برنامه تعیین کرده تأیید کنید. تأیید این شرایط با کلیکI Accept انجام می‌گیرد. با انجام این کار نصب Media Player شروع می‌شود.

 

 راه‌اندازی دوبارة دستگاه   

 

گوش کردن به فایل‌های صوتی به وسیلة Media Player ویندوز

قبل از استفاده از نرم‌افزار Media Player شما می‌بایست رایانة خود را مجدداً راه‌اندازی کنید. دکمة Restart را کلیک کنید تا رایانة شما دوباره راه‌اندازی شود.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید