خدایا....

 

 خداوندا....

به دل نگیر اگر گاهی

زبانم از شکرت باز می ایستد!!...

تقصیری ندارد...

قاصر است

کم می آورد در برابر بزرگی ات...

لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت

در دلم اما همیشه

ذکر خیرت جاریست!!....

/ 1 نظر / 23 بازدید
شــــــــــکــــــرانـــــــــه

متن زیبایی بود...خوشم اومد