نکته های کوچک زندگی ....

جملات زیبا گیله مرد

خدایا ...

ما دنیا رو به خودمون غل و زنجیر کردیم، ولی آزادی و پرواز توقع داریم ...

ما ...

/ 0 نظر / 20 بازدید