رمز و راز یه زندگی موفق برای آقایان

1.به قدرت فکر بیشتر متکی باش تا نیروی جسم .

2.کم قول بدهید و اگر قول میدهید ، در هر شرایطی به آن وفادار باشید.

3.آیا میدانید چیدمان یا وضع ظاهری زندگی را خانم ها به خاطر حضور بیشتر در خانه باید درست کنند ؟

4.اگر ما ظاهر خانه را به میل خودمان درست کنیم ، هر روز که از خانه بیرون می رویم ، سوهان روحی برای همسرمان جا گذاشته ایم .

5.وقتی از خانه بیرون میروید ، درباره وسایل مورد نیاز منزل سوال کنید .

6.وقتی وارد خانه میشوید ، دقت کنید که اگر چیزی عوض شده از همسرتان تشکر کنید.

7.وقتی وارد خانه میشوید ، زن دوست دارد شما متوجه شوید از صبح چقدر زحمت کشیده .

8.وقتی وارد خانه میشوید ، احساس کنید همسرتان دو برابر شما خسته است .

9.گاهی مسولیت غذای خانه را شما بر عهده بگیرید ؛ چه با درست کردن چه با خرید از بیرون .

10..گاهی همسرتان آرایش کرده و منتظر واکنش شماست ؛ در حالی که شما اصلا توجه نمی کنید ! پس توجه کنید!

/ 0 نظر / 6 بازدید