چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

برای ممنوع کردن صفحاتی که اینترنت اکسپلورر نمایش می‌دهد از خدمات Content Advisor می‌توانید استفاده کنید. این خدمات از استاندارد RSACi برای ممنوعیت سایت‌های وبی که موارد ضد اخلاقی دارند استفاده می‌کند. البته درجة موارد ضد اخلاقی باید توسط طراح سایت‌ها مشخص شده باشد و اکثر موارد طراحان این استاندارد را نادیده می‌گیرند و سایت خود را درجه‌بندی نمی‌کنند. در هر صورت این خدمات در بعضی موارد کارساز است. شما در این کار عملی یاد می‌گیرید چگونه می‌توانید مشاهدة موارد ضد اخلاقی نظیر فحش، عملیات جنسی و خشونت را برای کاربران رایانة خود ممنوع کنید.

  

دکمة Enable را کلیک کنید  

 

در پنجرة Internet Options عنوان Content را کلیک کنید تا صفحة Content به نمایش درآید. سپس دکمة Enable را کلیک کنید تا پنجرة Content Advisor به نمایش درآید.

  

تعیین محتویات قابل نمایش   

 

چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

با کلیک یکی از گزینه‌های Language(فحش)، Nudity (برهنه‌گی)، Sex (موارد جنسی) یا Violence(خشونت) و کشیدن و رها کردن نوار پیمایشی می‌توانید مقدار ممانعت دسترسی را مشخص کنید. پس از تعیین میزان ممانعت دلخواه خود دکمة Apply را کلیک کنید تا تغییرات انجام شده ذخیره و اعمال شوند.

  

فعال کردن رمز عبور  

 

چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

برای اینکه افراد دیگری که از رایانة شما استفاده می‌‌کنند نتوانند درجة نمایش محتویات مبتذل را تغییر دهند شما می‌توانید کلمة رمزی برای خودتان تعیین کنید. در این صورت هر کسی بخواهد در این تنظیمات دستکاری کند باید این کلمه رمز را وارد کند. برای فعال کردن رمز عبور زبانة General را کلیک کنید و سپس دکمة Create Password را کلیک کنید.

 

 تعیین رمز عبور دلخواه  

 

چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

با کلیک دکمة Create Password پنجرة Create Supervisor Password به نمایش در می‌آید. رمز عبور دلخواه خود را درون کادرهای Password و Confirm Password تایپ کنید سپس دکمة Ok را کلیک کنید.

   

 افزودن سایت‌های خاص به فهرست سایت‌های ممنوع یا مجاز  

 

چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

شما می‌توانید به صورت دستی دسترسی به بعضی سایت‌ها را مجاز یا غیرمجاز کنید. برای این کار عنوان Approved Sites را کلیک کنید و در کادر زیر برچسب Allow this web site آدرس سایت مورد نظرتان را تایپ نمایید. حال اگر می‌خواهید این سایت برای دسترسی مجاز باشد دکمة Always را کلیک نمائید و اگر می‌خواهید دسترسی به سایت مورد نظر غیرمجاز باشد دکمة Never را کلیک کنید.

   

 تثبیت تغییرات انجام شده   

 

چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

دکمة Ok را کلیک کنید تا پنجرة Content Advisor بسته شود و تغییرات انجام شده ثبت (ذخیره) شود. یک بار دیگر دکمة Ok را کلیک کنید تا پنجرة Internet Options هم بسته شود. اگر تغییراتی در میزان ممنوعیت سایت‌ها انجام داده باشید باید از اینترنت اکسپلورر خارج شوید و مجدداً آن را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد اینترنت اکسپلورر موجب می‌شود تغییراتی که در ممنوعیت سایت‌ها انجام داده‌اید اعمال شود.

  

غیرفعال کردن خدمات Content Advisor   

 

چگونه کاربران رایانة خود را از دسترسی به محتویات مبتذل منع کنید

برای اینکه خدمات Content Advisor غیرفعال شود، درون صفحة Content مربوط به پنجرة Internet Options، دکمة Disable را کلیک کنید. برای غیرفعال کردن این امکانات باید کلمة رمزی را که طی مرحله 3 و 4 این کار عملی ایجاد کردید وارد کنید.

  

/ 0 نظر / 14 بازدید