نحوه انجام جستجوهای پیشرفتة Google

در کار عملی قبلی نحوة انجام جستجوهای ساده را فرا گرفته‌اید. با وجود این برای اینکه جستجوهای شما بازدهی بیشتری داشته باشند می‌توانید جستجوهای دقیق‌تری را که از امکانات پیشرفته‌تری استفاده می‌کنند انجام دهید. در این نوع جستجوها شما می‌توانید چیزی را که می‌خواهید دقیق‌تر مشخص کنید تا نتایج جستجویی که فهرست می‌شوند نیز بیشترین سنخیت با موضوع جستجوی شما داشته باشند.

 

 بخش جستجوهای پیشرفتة Google  

 برای باز کردن سایت Google، در نوار آدرس مرورگر خود http://www.google.com را تایپ نموده و کلید Enter را فشار دهید. برای مشاهدة قسمت جستجوهای پیشرفته Advanced Search را کلیک کنید.

  

جستجوی عبارات  

 در جستجوهای سادة Google اگر چندین کلمه داخل کادر جستجو تایپ شده باشد کلیة سایت‌هایی فهرست می‌شوند که حاوی این چند کلمه هستند. ولی اگر مایلید جستجویی برای یافتن عبارتی خاص صورت گیرد آن عبارت را می‌توانید درون کادر with the exact phrase وارد کنید سپس دکمة Google Search را کلیک کنید.

 

 مشاهدة نتایج جستجو  

 نتایج جستجو فهرست‌وار به ترتیب اولویت نمایش داده می‌شوند. در جستجو برای عبارات، اگر کلمه‌های کوچکی نظیر and یا the داخل عبارت مورد نظرتان باشد آنان )بر خلاف جستجـوهای ساده( از پارامتر جستجو حذف نمی‌شوند. همان‌طوری که در شکل زیر می‌بینید کلیة عناوین یافته شده حاوی عبارت Sharif University of Technolgy می‌باشد که همان عبارت مورد جستجوی ما بوده است.

 

 جستجو‌ از میان محتویات یک سایت خاص  

 برای اینکه جستجوی شما از محتویات تمام وب انجام نگیرد و دامنة جستجو را محدود به سایت اینترنتی خاصی بکنید می‌توانید از امکانات پیشرفتة Google استفاده کنید. برای این کار درون کادر جستجـوی with all of the words متن مورد جستجـوی خود را وارد نموده سپس سایت اینترنتی‌ای که مایلید جستجو از میان محتویات آن صورت گیرد را درون کادر Domain تایپ کنید و دکمة Google Search را کلیک کنید.

  

مشاهدة نتایج جستجو  

 

همان‌طوری که مشاهده می‌کنید در اینجا تمام نتایج جستجویی که فهرست گردیده‌اند متعلق به صفحات وب زیرمجموعة سایت وب www.stanford.edu می‌باشند. این نوع جستجوها بسیار دقیق هستند و در بسیاری از جاها به سریع‌تر انجام شدن کارهای شما کمک‌ می‌کنند.

 

جستجوی کلماتی که دو معنی دارند  

 اگر شما به دنبال متون و یا سایت‌هایی هستید که دارای کلماتی که دو معنی دارند هستید، می‌توانید برای محدودتر کردن نتایج جستجوی خود سایت‌های حاوی یکی از معنی‌ها را از نتایج حذف کنید. برای مثال کلمة Bass از طرفی مربوط به موسیقی و از طرف دیگر به معنای ماهی نیز به کار می‌رود. برای اینکه تنها نتایج مربوط به ماهی‌ها نمایش داده شود، کلمة bass را درون کادر with all of the words وارد کنید و کلمة music را داخل کادر without the words وارد کنید و دکمة Google Search را کلیک کنید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید