# عشق

یه دوستی ساده ساده ساده

  وقتی که می رفتیم با پای پیادهگفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده،ساده،ساده، هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشهیه روز خواستیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

از سخن تو تا دل او

  وقتی کلامی  راجاری کردی ارتعاشیمی سازی و ارتعاش تو موجی می سازد در دلمخاطب ! گاهی  این موج می تواند کسی را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

عشقی که به گفته روانشناسان نوعی بیماری روانی محسوب میشود!

عشقی که به گفته روانشناسان نوعی بیماری روانی محسوب میشود!  این عشق نیست دیوانگی است!عشق یک طرفه عشقی است که میل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

چگونه عشق خود را ابدی کنیم

  با خوبی و خوشی برای همیشه:بـر اسـاس نـوشـته های لوییس پروت در کتاب خود بـا نامکسـب آمـادگـی بـرای ازدواج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

بگو پاییز برگردد

من از گلها گریزانم بگو پاییز برگردد نمی دانم ، پریشانم، بگو پاییز بر گردد  طلوع مهرم و شاید غروب سرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

چسبی برای قلب های شکسته

به نظر می رسد افزایش ناگهانی سطح هورمون های استرس مانند آدرنالین، ممکن است به طور موقت باعث آسیب به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مردان بیشتر از زنان درگیر عشق می شوند

لابد گاهی از خود پرسیده‌اید که چه چیز باعث می‌شود تا زنان بخواهند مرتب درباره وقایع زندگی روزمره‌شان با همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید