# عشق

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است

  اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است اکسیر من نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

یه دوستی ساده ساده ساده

  وقتی که می رفتیم با پای پیادهگفتی فقط یادت باشه یه دوستیه ساده،ساده،ساده، هیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشهیه روز خواستیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

بیا همدیگرو باور داشته باشیم

  زندگی ، دنیا ، همه و همه رو  باورهای ما می چرخه   پس بیایم با خوش بینی  چرخه ی باورهامونو  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

کلید گشایش درهای عشق

کلید گشایش درهای عشق  برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید. عوامل بزرگ مخرب عشق برا ی زوجین عبارتنداز:  خشم و انزجار - تکبر و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید

از دنیای خودم برایت می گویم

  از دنیای خودم برایت می گویم     آشنایی من و تو کار خدا بود ... وقتی اومدى تو سرنوشتم ، تنها بودم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

10نکته: مهمترین قواعد دوست داشتن

قواعد دوست داشتن زندگی زوجین مانند یک بازی است که مهره های آن دائم در حال جابه جایی هستند. در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید