استقامت کن....

 

اگه زندگی صد بار تو رو به زانو درآورد

با امید و توکل به خدا، برای صد و یکمین بار، بازهم بلند شو ...

/ 0 نظر / 16 بازدید